Home / Blog

Blog

Tiền làm thêm có phải phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN)?
Đánh giá bài viết

Hướng dẫn chuyển số thành chữ trong Excel

chuyển số thành chữ

Chuyển số thành chữ là công việc hết sức cần thiết trong quá trình làm việc của nhân viên kế toán nhất là khi làm phiếu thu, phiếu chi. Các bạn chỉ cần gõ số tiền bằng số và ngay lập tức dòng tiền bằng chữ sẽ hiện ra mà …

Chi tiết