Home / Blog

Blog

Nhận biết và cách xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, ngưng hoạt động
5 (100%) 1 vote

Hướng dẫn chuyển số thành chữ trong Excel

chuyển số thành chữ

Chuyển số thành chữ là công việc hết sức cần thiết trong quá trình làm việc của nhân viên kế toán nhất là khi làm phiếu thu, phiếu chi. Các bạn chỉ cần gõ số tiền bằng số và ngay lập tức dòng tiền bằng chữ sẽ hiện ra mà …

Chi tiết

Thu nhập chịu thuế là gì?

Thu nhập chịu thuế là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm cả các khoản tiền lương, …

Chi tiết