Những thay đổi về chính sách thuế Tiêu thụ đặc biệt

Từ ngày 01/07/2016, khi Luật sửa đổi một số Luật thuế số 106/QH13 có hiệu lực, sẽ có thay đổi một số quy định về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt(TTĐB). Theo đó, sẽ có những thay đổi liên quan đến sửa đổi quy định về giá tính thuế TTĐB, về tỷ lệ % áp dụng để phù hợp với đặc điểm của từng loại mặt hàng, về biểu thuế, mức thuế TTĐB áp dụng đối với mặt hàng ô tô du lịch dưới 24 chỗ ngồi.

luat thue thu nhap dac biet

Những thay đổi về chính sách thuế Tiêu thụ đặc biệt
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan

  •  
  •  
  •