Tag Archives: thuế môn bài

07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP

07 trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP5 (100%) 1 vote

Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định lệ phí môn bài năm 2017

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 302/2016 quy định về người nộp lệ phí môn bài, đối tượng được miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí,… và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017. Theo đó mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn trên căn