Lưu trữ: Văn bản – Thông tư

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT chính xác nhất
Đánh giá bài viết

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT chính xác nhất

mau bien ban dieu chinh hoa don

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT chính xác nhấtĐánh giá bài viết

Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định lệ phí môn bài năm 2017

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành thông tư 302/2016 quy định về người nộp lệ phí môn bài, đối tượng được miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí,… và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017. Theo đó mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn trên căn

Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa

Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừaĐánh giá bài viết

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật