Home / Giới thiệu

Giới thiệu

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ NGỌC HÂN

Chào quí công ty!

Dịch vụ kế toán là hoạt động của công ty kế toán được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty Dịch vụ Kế toán  cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, đại lý thuế, kê khai thuế, báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính,quyết toán thuế cho các doanh nghiệp.

Dịch Vụ kế toán thuế Ngọc Hân  được thành lập bởi các chuyên gia là thạc sĩ kinh tế, kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán,kiểm toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính.

 Ngọc Hân trên 10 năm kinh nghiệm chuyên về kế toán – thuế, nhận làm ngoài giờ, bán thời gian, đăng ký kế toán trưởng, kế toán – thuế tháng, quí , năm , trọn gói,…

Hiện nay do nhu cầu của các doanh nghiệp, Kế toán Ngọc Hân cung cấp thêm các dịch vụ về Tài chính kế toán doanh nghiệp, tư vấn cho bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả nhất. Chi tiết gồm:
I. Dịch vụ làm Kế toán doanh nghiệp hàng tháng, quý, năm trọn gói:
1. Lập báo cáo thuế GTGT
2. Lập báo cáo Thuế TNDN
3. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
4. Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế
5. Tư vấn cảnh báo những biến động bất thường trong tài chính.
II. Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân.
1. Khai báo đăng ký mã số thuế cá nhân
2. Kê khai thuế hàng tháng
3. Nộp thuế thu nhập cá nhân
III. Dịch vụ làm Báo cáo vay vốn Ngân hàng
1. Báo cáo tài chính:
2. Thông tin khác về tài chính: Hợp đồng hóa đơn giải ngân khoản vay; Báo cáo nhanh công
nợ phải thu, phải trả;…
3. Lập hồ sơ phương án vay vốn ngân hàng;
4. Thủ tục, hồ sơ phương án giải ngân;
5. Hoàn thiện hệ thống giấy tờ khác (nếu có).
IV. Dịch vụ Quyết toán thuế
1. Kiểm soát lại chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế GTGT, TNDN và Báo cáo tài chính
các năm cần quyết toán;
2. Hoàn thiện, bổ sung thiếu sót trong hệ thống kế toán của Doanh nghiệp;
3. Đứng ra giải trình trước cơ quan thuế.
V. Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.
1. Lập hồ sơ hoàn thuế GTGT.
2. Kiểm tra chuẩn bị giải trình.

VI.Lập sổ sách kế toán

– Cập nhật chứng từ, lập tất cả các loại sổ sách theo quy định của luật kế toán:

+ Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi

+ Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả

+ Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định

+ Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.

+ Lập sổ cái các tài khoản

+ Lập sổ nhật ký chung

–          Trong quá trình thực hiện sổ sách sẽ kết hợp cùng Doanh nghiệp để cân đối xử lý tất cả các vấn đề tồn đọng liên quan đến kế hoạch doanh thu, chi phí, lãi lỗ. Đảm bảo quyền lợi của Doanh nghiệp cũng như việc thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

–          Kẹp, lưu chứng từ kế toán và chứng từ gốc theo quy định.

–          Lập và báo cáo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến Doanh nghiệp.

 

1. KIỂM TRA, HOÀN THIỆN CHỨNG TỪ.

–          Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót và điều chỉnh.

–          Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.

–          Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ….

2. KIỂM TRA,HOÀN THIỆN TÍNH HỢP LÝ TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN.

–          Dựa vào sổ sách đã có của Doanh nghiệp để kiểm tra xem kế toán đã hạch toán đúng theo quy định của Bộ tài chính ban hành hay chưa.

–          Thực hiện điều chỉnh lại hạch toán nếu phát hiện sai sót.

3.THẨM ĐỊNH LẠI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ TNDN.

–          Doanh thu chịu thuế: Kiểm tra các hoá đơn đầu ra để biết doanh thu chịu thuế đã vào đủ và đúng chưa, liệu có thiếu sót gì để bị cho là  trốn thuế hay không và bổ sung kịp thời  cho Doanh nghiệp.

–          Chi phí tính thuế TNDN: Kiểm tra tính hợp lệ của các hoá đơn chi phí mua vào, chi phí lương, chi phí khác…. đã đúng theo  quy định của luật thuế chưa và điều chỉnh.

–          Giá vốn hàng bán: Kiểm tra hàng hoá nhập, xuất đúng chủng loại chưa, giá thành có đúng theo từng chủng loại đó không để điều chỉnh nếu sai sót.

4. KIỂM TRA, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN.

–          Trường hợp Doanh nghiệp đã có sổ sách và khi kiểm tra phát hiện sai sót ít: sẽ bổ sung các sổ thiếu và điều chỉnh các sổ bị sai theo quy định.

–          Trường hợp vì lý do nào đó Doanh nghiệp bị thất lạc hoặc không có sổ sách: sẽ lập lại toàn bộ sổ sách kế toán theo Báo cáo tài chính Doanh nghiệp đã nộp.

5. QUYẾT TOÁN TRỰC TIẾP VỚI CƠ QUAN THUẾ

–   Giữ vai trò là nhân viên kế toán của Doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện.